Veel bedrijven worstelen met het thema Digitale Transformatie. Bedrijven in bijna alle sectoren benoemen de onderstaande punten als belangrijkste belemmeringen[1] :

  • Digitale transformatie wordt vaak als complex gezien
  • Gebrek aan business cases
  • Tekort aan deskundig personeel
  • Weerstand onder het personeel

IPHEION ontzorgt bij het definiëren van de digitale stip op de horizon en het bepalen van de reis daar naar toe. Deze stip en de bijbehorende reis worden vertaald voor de rest van de organisatie zodat de medewerkers hier ook in meegenomen kunnen worden. Naast de benodigde technologische aanpassingen is de menselijke interactie een factor om rekening mee te houden en belangrijk om draagvlak voor de benodigde verandering(en) te creëren.

[1] https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/dienstverlening/ict-dienstverlening/ict-update-april-2019/