Het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites vanuit een bedrijfskundige context. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van software valt hieronder.

Architectuur is een manier om inzicht te krijgen en structuur aan te brengen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie, en een manier om die te kunnen besturen. Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen waarom de informatievoorziening is opgebouwd zoals ze is opgebouwd, te beschrijven hoe de verschillende onderdelen zijn opgebouwd en met elkaar samenhangen, en te besturen hoe dat zich in de tijd gezien ontwikkelt.

Clouddiensten worden door de aanbieders ervan op aanvraag via internet beschikbaar wordt gesteld in plaats van dat deze wordt aangeboden door de eigen lokale servers van een bedrijf. Clouddiensten zijn ontworpen om eenvoudige, schaalbare toegang tot toepassingen, bronnen en services te bieden en worden volledig beheerd door een aanbieder van clouddiensten. Ze zijn dus dynamisch en schaalbaar

Omdat de aanbieder ervan de hardware en software levert die nodig is voor de service, is het niet nodig dat een bedrijf zijn eigen resources levert of implementeert of IT-personeel toewijst om de service te beheren.

IoT is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Het internet is wat al deze objecten of “dingen” met elkaar verbindt. Het grootste voordeel van het IoT is dat een hoop handmatige processen geautomatiseerd kunnen worden. Ook kunnen apparaten verschillen opmerken en hun programma daarop aanpassen.