De overgang naar een ander businessmodel of andere manier van organiseren waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Organisaties willen hiermee de stap maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Informatie omzetten naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers.

Gericht op het creëren van optimale service-ervaringen. Dit vereist een holistisch beeld van alle gerelateerde actoren, hun interacties en ondersteunende materialen en infrastructuren.

Van fysieke producten naar (digitale) diensten. In dit overgangsproces wordt dus aanvankelijk betaald voor inputs (tijd en materiaal/uurtje factuurtje => lampen), vervolgens voor throughputs (het aantal transacties) en uiteindelijk voor outputs (resultaten/functionaliteit => licht)