De combinatie van statistiek, wiskunde, programmeren, probleemoplossing, gegevens op ingenieuze manieren vastleggen, de mogelijkheid om dingen anders te bekijken en de activiteit van het opschonen, voorbereiden en uitlijnen van de gegevens.

In eenvoudige bewoordingen is het de paraplu van technieken die worden gebruikt bij het verzamelen van inzichten en informatie uit gegevens.

Het onderzoeken van onbewerkte gegevens met als doel conclusies te trekken over die informatie. Data-analyse omvat het toepassen van een algoritmisch of mechanisch proces om inzichten af te leiden. Het wordt gebruikt om organisaties en bedrijven in staat te stellen betere beslissingen te nemen en bestaande theorieën of modellen te verifiëren en te weerleggen.

Het creëren van datavisualisaties zorgt ervoor dat we (abstracte) data kunnen omzetten naar een tastbaar en leesbaar gegeven waarmee er inzicht gecreëerd kan worden. Er zijn bijna geen beperkingen in visuele inzichten die gecreëerd kunnen worden aan de hand van data. Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat we beelden sneller opnemen dan tekst.