In een businesscase (of haalbaarheidsstudie) worden de zakelijke afwegingen om een project of taak te beginnen beschreven. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project.

De samenvatting van het bedrijfsmodel weergegeven op 1 A4.

Een sjabloon voor het ontwikkelen van nieuwe of het documenteren van bestaande bedrijfsmodellen. Een visuele weergave met elementen die de waardepropositie, infrastructuur, klanten en financiën van een bedrijf of product beschrijven. Het helpt bedrijven bij het afstemmen van hun activiteiten door potentiële afwegingen te illustreren.

Een methodologie voor het ontwikkelen van bedrijven en producten, die gericht zijn op het verkorten van productontwikkelingscycli en snel, in de markt, ontdekken of een voorgesteld bedrijfsmodel levensvatbaar is; dit wordt bereikt door een combinatie van business-hypothese-gedreven experimenten, iteratieve productreleases en gevalideerd leren aan te nemen.

Centraal in de lean startup-methodiek staat de veronderstelling dat wanneer startende bedrijven hun tijd investeren in het iteratief bouwen van producten of diensten om aan de behoeften van vroege klanten te voldoen, het bedrijf marktrisico's kan verkleinen en de noodzaak van grote hoeveelheden initiële projectfinanciering en duur product kan omzeilen lanceert en faalt.